TRV cung cấp giải pháp tổng thể cho nhà máy

TRV đang gia sức đóng góp vào sự tiến bộ nhanh chóng của Công nghiệp 4.0 thông qua các giải pháp tự động trong nhà máy.
Các phương tiện vận chuyển tự hành (AGV) của TRV đáp ứng nhu cầu vận chuyển của nhà máy và phù hợp để hoạt động trong môi trường công nghiệp cực kỳ khắt khe.

Kèm theo đó là giải pháp sáng tạo của TRV sẽ đáp ứng và thực hiện mà không làm gián đoạn hoặc sửa đổi quá nhiều cơ sở hạ tầng hiện có. Các AGV của TRV làm việc cả ngày lẫn đêm, hiệu năng gấp đôi thiết bị công nghiệp cổ điển và đảm nhận các công việc nặng nhọc, nguy hiểm và lặp đi lặp lại. Điều này giúp tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí và tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn.

TRV rất quan tâm dịch vụ sau bán hàng để đảm bảo độ tin cậy, hiệu quả và hoạt
động cao cho khách hàng

Bảo trì giúp hệ thống AGV hoạt động ổn định

Khắc phục sự cố và sửa chữa AGV

  Cung cấp phụ tùng

Đại tu hệ thống, nâng cấp và cấu hình lại

Cải tiến nâng cấp AGV cũ theo yêu cầu

  Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật

  Đào tạo