AGV Guide Sensor

Model: D-MNSV6-X8

Sản phẩm có độ ổn định cao. Hỗ trợ cài đặt dễ dàng bằng phần mềm. Đầy đủ các giao tiếp.