Cảm biến điều hướng từ tính 16bits

Model: D-MNSV6-X16

Sản phẩm có độ ổn định cao. Hỗ trợ cài đặt dễ dàng bằng phần mềm. Đầy đủ các giao tiếp.