Cảm biến an toàn siêu âm

Module cảm biến an toàn siêu ấm cho phép tích hợp từ 1-3 đầu cảm biến siêu âm cho phép góc bao phủ lên đến 120 độ. Các cảm biến có thể hoạt động độc lập với nhau với khoảng cách tối đa lên đến 6m.

Module cho phép 4 đầu ra output.

Dễ dàng cài đặt các khoảng an toàn trả về.